Ciepła woda użytkowa

Loga

Logo Gdynia
OPEC
Logo PGE
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa

DAJ SIĘ OGRZAĆ.

WYSTARCZY 5 KROKÓW

BY W KRANIE ZAWSZE BYŁA CIEPŁA WODA

kliknij 
i wypełnij formularz
on-line
3. Przygotuj dokumentację techniczną
4. Podpisz umowę usługową
5. Podpisz umowę dostawy ciepłej wody użytkowej
DLACZEGO WARTO
ROZSZERZYĆ USŁUGĘ 

O CIEPŁĄ WODĘ
UŻYTKOWĄ?
  • BEZPIECZEŃSTWO
  • KOMFORT
  • STABILNA, NISKA CENA
  • WŁAŚCIWA I STAŁA TEMPERATURA
  • WIĘCEJ MIEJSCA W ŁAZIENCE LUB W KUCHNI
Jesteś zainteresowany rozszerzeniem oferty o ciepłą wodę użytkową?
Porozmawiaj z sąsiadami i razem zgłoście się do wspólnoty
mieszkaniowej lub zarządcy budynku. Już dziś możecie rozpocząć
działania zwiększające wasz komfort i bezpieczeństwo w domu!
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POBIERZ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE MIASTA GDYNI - URZĄD MIASTA GDYNI LINK
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki 
58 668 23 50
OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług
58 62 73 928
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku
58 347 44 93, 58 347 44 91