Możemy Ci pomóc dofinansowania

Loga

Logo Gdynia
OPEC
Logo PGE
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania

Program ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni

Celem programu jest redukcja szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji, związanej z indywidualnym ogrzewaniem węglowym i gazowym, a także zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowania budynków na terenie Gminy Miasta Gdyni.

Partnerzy porozumienia – OPEC Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku oraz Gmina Miasta Gdyni udzielają wsparcia merytorycznego i finansowego: wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rozszerzenia oferty o ciepłą wodę użytkową.

OPEC udziela wsparcia technicznego i finansowego, oferuje także pomoc przy sporządzeniu dokumentacji technicznej. Buduje węzły jednocześnie oferując ich dofinansowanie. OPEC dofinansowuje aż 75% kosztów budowy przyłącza, a tylko 25% Klient. Dodatkowo Firma współfinansuje koszty w rozszerzeniu dostawy o ciepłą wodę użytkową.

PGE Energia Ciepła S.A. udziela wsparcia finansowego na budowę wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przy likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach. Współfinansuje także budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach korzystających już z ogrzewania w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej.

Gmina Miasta Gdyni wspiera inwestycje dotyczące wymiany źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródłem energii poprzez udzielanie dotacji. Przekazuje także środki finansowe , w ramach corocznego konkursu „Czyste powietrze Pomorza”.

Skorzystaj z oferty budowy węzła na zasadzie własności OPEC i nie martw się eksplatacją

Decydując się na budowę węzła na zasadzie własności OPEC możesz czuć się bezpiecznie. Każda instalacja poddawana jest okresowym kontrolom technicznym i fizykochemicznym, a stały serwis zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega wszelkim awariom. Optymalna sprawność urządzeń, powoduje że generują one niższe koszty. Współpraca z OPEC to też wygoda. Monitorowanie pracy systemu grzewczego zapewnia stały komfort ciepły, a praca węzła dostosowywana jest do Twoich potrzeb.

Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania
ciepłolubni
zaznacz jeśli chcesz zmienić tylko sposób ogrzewania dla ciepłej wody użytkowej
PLN
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POBIERZ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE MIASTA GDYNI - URZĄD MIASTA GDYNI LINK
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki 
58 668 23 50
OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług
58 62 73 928
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku
58 347 44 93, 58 347 44 91