Darmowe badania termowizyjne budynków wielorodzinnych

Darmowe badania termowizyjne budynków wielorodzinnych

nych

Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych.


W ramach tegorocznej edycji projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja III” właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą zgłaszać swoje budynki do udziału w projekcie.


Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Dodatkowo badamy również tak ważne dla mieszkańców parametry wewnątrz budynku, jak jakość powietrza w budynku: stężenie CO2, temperatura, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.


Spodziewanym efektem badań będzie dostarczenie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Tegoroczna edycja zakłada przebadanie 120 budynków wielorodzinnych położonych na terenie Gdyni i realizowana jest w partnerstwie z PGE Energia Ciepła S.A. i OPEC Sp. z o.o. Badania przeprowadzane będą zimą, od listopada 2019 do końca lutego 2020 roku.


Nabór prowadzony będzie w dniach 16-30 września 2019 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą mieć budynki oddane do użytku przed 2009 rokiem z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynków.


Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Gdynia energetyczna” oraz w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pokój 505.

Serdecznie zapraszamy do udziału!