K.O.Z.A. – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery.

W Gdyni trwa projekt edukacyjny pod nazwą K.O.Z.A. – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery. Adresatami projektu są mieszkańcy używający pieców na paliwo stałe.


Sposób eksploatowania kotłów i zmiana przyzwyczajeń użytkowników może przyczynić się w znaczący sposób do poprawy jakości powietrza w najbliższej okolicy. Nad podniesieniem świadomości mieszkańców w tym zakresie czuwa Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni wraz ze Strażą Miejską w Gdyni. W ramach projektu dofinansowanego z WFOSiGW w poszczególnych dzielnicach Gdyni przeprowadzane są przez Eko Patrol Straży Miejskiej w Gdyni pokazy odgórnej metody rozpalania w piecach na paliwo stałe.


Terminy następnych pokazów, więcej informacji na stronie:

http://gdynia.pl/bip/komunikaty,181/k-o-z-a-korzystne-ograniczenie-zanieczyszczenia-atmosfery,502886


Warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jest jeszcze czas aby zamówić taki pokaz we własnej dzielnicy:
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/straznicy-miejscy-z-gdyni-ucza-jak-palic-w-piecu/qmt7crk