Rozwijamy miejską sieć ciepłowniczą

OPEC planuje uciepłownienie obszaru ulic Kopernika i Orzeszkowej
w latach 2022-2024, w podziale na dwa etapy:


Etap I Podłączenie Wspólnot Mieszkaniowych deklarujących pobór ciepła na sezon grzewczy w 2022 r.


Etap II Podłączenie Wspólnot Mieszkaniowych deklarujących chęć poboru ciepła na sezon grzewczy 2023 r.


Dodatkowych informacji chętnie udzielą pracownicy działu Rozwoju Rynku, OPEC:

tel. 58 62 73 931/898/928

OPEC zlecił projekt sieci wraz z przyłączami do budynków wspólnot, które zgłosiły chęć przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych.
Wyłoniony projektant będzie się kontaktował ze wspólnotami w celu zaprojektowania przyłącza do pomieszczenia dedykowanego na węzeł cieplny.


Pozostałe wspólnoty, które nie wyraziły zainteresowania przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, a zmieniły stanowisko, prosimy o złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych do dnia 30.06.2021 r. W tym przypadku niezbędne jest podpisanie umowy do dnia 31.12.2021 r.

Podpisany i kompletny wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci OPEC wraz z niezbędnymi załącznikami można przesłać drogą mailową na adres: rozwoj@opecgdy.com.pl 


W przypadku zainteresowania większości wspólnot w tym obszarze OPEC oferuje dostawę ciepła od 10.2022 r., co skutkuje budową przyłączy w okresie 06-09.2022 r.Oferowane wsparcie: 


OPEC Sp. z o.o. udziela wsparcia technicznego i finansowego, oferuje także pomoc przy sporządzeniu dokumentacji technicznej. OPEC oferuje węzły własności OPEC wraz z ich kompleksową eksploatacją i 24h pogotowiem ciepłowniczym. OPEC dofinansowuje az 75% kosztów budowy przyłacza, a tylko 25% Klient. Dodatkowo Firma współfinansuje koszty w rozszerzeniu dostawy o ciepłą wodę użytkową.


PGE Energia Ciepła S.A. udziela wsparcia finansowego na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przy likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach. Współfinansuje także budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach korzystających już z ogrzewania w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej.


Zmieniajac zródło ogrzewania na miejska sieć ciepłowniczą można ubiegać sie m.in. o:

  • wsparcie finansowe od PGE Energia Ciepła S.A.,
  • dotację ekologiczną z Urzedu Miasta Gdyni.


Dotacje ekologiczne przewidziane są dla wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych na inwestycję związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynków i lokali, które korzystają czy korzystały dotychczas z ogrzewania na paliwo stałe (wegiel), olej czy gaz i chcą zmienić to zródło na miejską sieć ciepłowniczą. Procedura nie jest skomplikowana, a wysokość wsparcia i dotacji atrakcyjna.


Dowiedz się więcej na temat dofinansowania