Spotkanie dla administratorów i zarządów wspólnot

29 września br. odbyło się zaplanowane spotkanie dla administratorów
i zarządów wspólnot z dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.Realizowane spotkania są okazją do przybliżenia zalet ciepła sieciowego oraz podkreślenia ekologicznych walorów zmiany aktualnego sposobu ogrzewania na bezpieczne ciepło sieciowe z miejskiej sieci ciepłowniczej.


Obecność 17 gdyńskich wspólnot oraz 5 przedstawicieli administratorów potwierdza zainteresowanie oraz atrakcyjność poruszanych kwestii.Pierwszy panel rozpoczęła prezentacja przedstawiciela PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, kierownika Wydziału Rozwoju Rynku Ciepła, Marka Gorczyńskiego, który przedstawił zalety ciepła wytwarzanego w procesie kogeneracji w gdyńskiej elektrociepłowni. Omówione zostały również ekologiczne projekty i modernizacje wdrażane przez PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.W ramach spotkania przybyłym Gościom, przedstawiciele OPEC -  Hanna Kocińska i Milena Jankowska-Baranowska zaprezentowały plany rozwoju sieci ciepłowniczej na dynamicznie rozwijającym się terenie Chwarzna-Wiczlina. Koncepcje rozwoju msc oraz planowane odbiory ciepła w budynkach projektowanych, jak i zmiany sposobu zasilania w budynkach już istniejących, były podstawą do dyskusji gości z prelegentami. Działania, planowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,  spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli wspólnot i administratorów.Spotkanie zakończyło wystąpienie Jarosława Lipińskiego, reprezentującego Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, który przybliżył regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aktualne zasady składania deklaracji oraz zbierania i ewidencjonowania informacji dot. źródeł ogrzewania budynków mają pomóc w wymianie pieców oraz walce ze smogiem. Przedstawione formy i możliwości złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków stanowiły cenną wiedzę dla zaproszonych Gości.


Podczas spotkania prelegenci udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach  kampanii informacyjno-promocyjnej „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”.


Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i aktywność podczas spotkania oraz deklarują, że w będą kontynuować rozmowy z zarządcami i administratorami zgodnie z ich potrzebami, by dzielić się wiedzą o możliwościach przyłączenia obszarów do stale rozwijającej się miejskiej sieci ciepłowniczej.