„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”.


W ramach tego projektu w okresie zimowym zostaną przeprowadzone bezpłatne badania kamerą termowizyjną w 200 budynkach jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych.


Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miasta od 4 do 15 września 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie oraz z kartą zgłoszeniową, dostępne są one również w Urzędzie Miasta Gdyni w siedzibie ww. Referatu przy ul. 10 Lutego 24 pokój 312.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerami projektu są EDF Polska S.A. i OPEC Sp. z o.o.

Udział w projekcie jest bezpłatny!