Daj się ogrzać przyłącz się do ciepłolubnych

Loga

Logo Gdynia
OPEC
Logo PGE

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej

DAJ SIĘ OGRZAĆ.

WYSTARCZY 5 KROKÓW

ŻEBY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO MIEJSKIEJ
SIECI CIEPŁOWNICZEJ.

kliknij 
i wypełnij formularz
on-line
3. Przygotuj dokumentację techniczną
4. Podpisz umowę usługową
5. Podpisz umowę dostawy ciepła
DLACZEGO
WARTO
PRZYŁĄCZYĆ SIĘ

DO SIECI ?
 • KOMFORT
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • NIEZAWODNOŚĆ
 • STABILNA, NISKA CENA
 • OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Jesteś zainteresowany przyłączeniem do MSC? Porozmawiaj
z sąsiadami i razem zgłoście się do wspólnoty mieszkaniowej
lub zarządcy budynku. Już dziś możecie rozpocząć działania
zwiększające Wasz komfort i bezpieczeństwo w domu!
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej

SPRAWDŹ
CZY BUDYNEK, W KTÓRYM MIESZKASZ
ZNAJDUJE SIĘ W ZASIĘGU MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
OPEC

 
Na Twojej ulicy nie ma dostępnej sieci? Nic straconego! Miejska sieć ciepłownicza jest systematycznie rozbudowywana. Jeżeli Ty i Twoi sąsiedzi chcecie się do niej przyłączyć, zgłoście się do wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy budynku. Ciepło i wygoda są w Waszym zasięgu.
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej
 
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POBIERZ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE MIASTA GDYNI - URZĄD MIASTA GDYNI LINK
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej
Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki 
58 668 23 50
OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług
58 62 73 928
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku
58 347 44 93, 58 347 44 91

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa

DAJ SIĘ OGRZAĆ.

WYSTARCZY 5 KROKÓW

BY W KRANIE ZAWSZE BYŁA CIEPŁA WODA

kliknij 
i wypełnij formularz
on-line
3. Przygotuj dokumentację techniczną
4. Podpisz umowę usługową
5. Podpisz umowę dostawy ciepłej wody użytkowej
DLACZEGO WARTO
ROZSZERZYĆ USŁUGĘ 

O CIEPŁĄ WODĘ
UŻYTKOWĄ?
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • KOMFORT
 • STABILNA, NISKA CENA
 • WŁAŚCIWA I STAŁA TEMPERATURA
 • WIĘCEJ MIEJSCA W ŁAZIENCE LUB W KUCHNI
Jesteś zainteresowany rozszerzeniem oferty o ciepłą wodę użytkową?
Porozmawiaj z sąsiadami i razem zgłoście się do wspólnoty
mieszkaniowej lub zarządcy budynku. Już dziś możecie rozpocząć
działania zwiększające wasz komfort i bezpieczeństwo w domu!
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POBIERZ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE MIASTA GDYNI - URZĄD MIASTA GDYNI LINK
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki 
58 668 23 50
OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług
58 62 73 928
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku
58 347 44 93, 58 347 44 91

Możemy Ci pomóc dofinansowania

Możemy Ci pomóc dofinansowania

Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania

Program ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni

Celem programu jest redukcja szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji, związanej z indywidualnym ogrzewaniem węglowym i gazowym, a także zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowania budynków na terenie Gminy Miasta Gdyni.

Partnerzy porozumienia – OPEC Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku oraz Gmina Miasta Gdyni udzielają wsparcia merytorycznego i finansowego: wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rozszerzenia oferty o ciepłą wodę użytkową.

OPEC udziela wsparcia technicznego i finansowego, oferuje także pomoc przy sporządzeniu dokumentacji technicznej. Buduje węzły jednocześnie oferując ich dofinansowanie. OPEC dofinansowuje aż 75% kosztów budowy przyłącza, a tylko 25% Klient. Dodatkowo Firma współfinansuje koszty w rozszerzeniu dostawy o ciepłą wodę użytkową.

PGE Energia Ciepła S.A. udziela wsparcia finansowego na budowę wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przy likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach. Współfinansuje także budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach korzystających już z ogrzewania w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej.

Gmina Miasta Gdyni wspiera inwestycje dotyczące wymiany źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródłem energii poprzez udzielanie dotacji. Przekazuje także środki finansowe , w ramach corocznego konkursu „Czyste powietrze Pomorza”.

Skorzystaj z oferty budowy węzła na zasadzie własności OPEC i nie martw się eksplatacją

Decydując się na budowę węzła na zasadzie własności OPEC możesz czuć się bezpiecznie. Każda instalacja poddawana jest okresowym kontrolom technicznym i fizykochemicznym, a stały serwis zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega wszelkim awariom. Optymalna sprawność urządzeń, powoduje że generują one niższe koszty. Współpraca z OPEC to też wygoda. Monitorowanie pracy systemu grzewczego zapewnia stały komfort ciepły, a praca węzła dostosowywana jest do Twoich potrzeb.

Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania
ciepłolubni
zaznacz jeśli chcesz zmienić tylko sposób ogrzewania dla ciepłej wody użytkowej
PLN
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POBIERZ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE MIASTA GDYNI - URZĄD MIASTA GDYNI LINK
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Możemy Ci pomóc dofinansowania
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki 
58 668 23 50
OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług
58 62 73 928
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku
58 347 44 93, 58 347 44 91

Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej

Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej

Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej
Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej
2018-09-17

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z mieszkańcami w ramach mobilnych punktów informacyjnych odbędą się w dniach 18, 20 i 26 września w godz. 13:00 – 17:00. Podczas spotkań specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące zmiany sposobu ogrzewania, opowiedzą o  zaletach przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej i programie dotacji.

Harmonogram spotkań:

 • Śródmieście - 18 września, w godzinach 13-17, miejsce: X Liceum Ogólnokształacące, ul. Władysława IV 58;
 • Redłowo - 20 września, w godzinach 13-17, miejsce: sala piaskowa, bud. II PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98;
 • Wzgórze Św. Maksymiliana - 26 września - w godzinach 13-17, miejsce: SP 23, ul. Grottgera 19.
2018-09-11

Gdynianie doskonale rozumieją, że przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej mają bezpośredni wpływ na stan powietrza, którym oddychają. To rozwiązanie, które stanowi ekologiczną i bezpieczną alternatywę dla innych źródeł ogrzewania.

Gmina Miasta Gdyni, OPEC i PGE Energia Ciepła S.A. serdecznie zapraszają mieszkańców Placu Górnośląskiego oraz okolic na spotkanie organizowane w ramach kampanii społecznej: "Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych.", które odbędzie się w dniach 12 i 13 września br. w godzinach 11.00-16.00 na Placu Górnośląskim. Podczas spotkania specjaliści udzielą mieszkańcom informacji o planach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w w/w obszarze oraz odpowiedzą na pytania dotyczące zmiany sposobu ogrzewania, opowiedzą o  zaletach przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej i istniejących formach dofinansowania inwestycji.

2018-07-20

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WŚiGW) przyznał Miastu Gdyni dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu: „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II”.

W ramach projektu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną, czyli najnowocześniejszą, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa.

Tegoroczna edycja projektu zakłada przebadanie 120 budynków wielorodzinnych, które znalazły się na liście rezerwowej zeszłorocznej edycji.

Badania przeprowadzane będą zimą od listopada 2018 do końca lutego 2019 roku.
Dzięki badaniom, zostaną wykazane straty w energii, czyli jak ciepło „ucieka” z budynku przez ściany i dach. Spodziewanym efektem projektu będzie zwiększanie poziomu wiedzy użytkowników oraz podjęcie przez nich działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Zmniejszenie zużycia energii to równocześnie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, redukcję emisji CO2 i gazów cieplarnianych i ograniczenie negatywnego oddziaływanie na klimat.

Partnerzy projektu: wytwórca ciepła sieciowego - PGE Energia Ciepła S.A. oraz dystrybutor ciepła sieciowego -  OPEC Sp. z o.o.

W roku następnym po przeprowadzonych badaniach, wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta, w której pojawią się pytania o działania podjęte przez uczestników.

Przez cały okres realizacji zadania prowadzone będą działania edukacyjno – informacyjne.

Koszt kwalifikowany projektu wynosi: 60 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW to 20 000 zł.

2018-07-19

Program "Czyste Powietrze" ma charakter ogólnopolski, na jego realizację przeznaczono kwotę 103 mld złotych, zaś realizacja programu ma trwać do 2029 roku. Czytaj więcej.

2018-07-19

Z powodu unieważnienia konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gmina Miasta Gdyni informuje o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków na dotacje zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu ”Czyste powietrze Pomorza- Gdynia 2018”. Czytaj więcej

2018-04-03

Ruszył konkurs wiedzy o efektywnym wykorzystaniu energii oraz wiedzy ekologicznej w szczególności związanej z ochroną powietrza adresowany jest do klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.
Współorganizatorem konkursu jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o., Partnerem konkursu jest Centrum Nauki Experyment.

Zobacz więcej na: http://gdynia.pl/bip/komunikaty,181/konkurs-pokonaj-smoga,518769

2018-04-03

Gdynia w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) rozpoczął nabór do konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

W ramach konkursu właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
 • pompami ciepła


Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni kompletnego wniosku w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Realizując projekt można uzyskać dotację w wysokości minimum 15% uznanych kosztów kwalifikowanych inwestycji z budżetu miasta oraz do 20% ze środków pochodzących od WFOŚiGW.

2018-01-25

W Gdyni trwa projekt edukacyjny pod nazwą K.O.Z.A. - Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery. Adresatami projektu są mieszkańcy używający pieców na paliwo stałe.  Sposób eksploatowania kotłów i zmiana przyzwyczajeń użytkowników może przyczynić się w znaczący sposób do poprawy jakości powietrza w najbliższej okolicy. Nad podniesieniem świadomości mieszkańców w tym zakresie czuwa Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni wraz ze Strażą Miejską w Gdyni. W ramach projektu dofinansowanego z WFOSiGW w poszczególnych dzielnicach Gdyni przeprowadzane są przez Eko Patrol Straży Miejskiej w Gdyni pokazy odgórnej metody rozpalania w piecach na paliwo stałe.
Terminy następnych pokazów, więcej informacji na stronie:

http://gdynia.pl/bip/komunikaty,181/k-o-z-a-korzystne-ograniczenie-zanieczyszczenia-atmosfery,502886

Warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jest jeszcze czas aby zamówić taki pokaz we własnej dzielnicy:
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/straznicy-miejscy-z-gdyni-ucza-jak-palic-w-piecu/qmt7crk

2017-11-02

Szanowni Państwo.

 

Konkurs plastyczny dla dzieci z Gdyńskich szkół podstawowych już zakończony!

 

Poniżej  prezentujemy wyniki konkursu "Gdynia. Ekologia przyszłości":

 

Miejsce 1 - Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Stefana Żeromskiego,
ul Ściegiennego 8
, klasa VI a


Miejsce 2 - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. A. Abrahama, ul Cechowa 22, klasa V c i VII d


Miejsce 3 - Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Tatrzańska 40, klasa VI b

 

Serdecznie Gratulujemy Zwycięzcom !

2017-10-13

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne badania kamerą termowizyjną budynków należących do mieszkańców Gdyni, aby wykazać miejsca, gdzie utrata ciepła jest największa. W roku następnym po przeprowadzonych badaniach, wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta. Dzięki badaniom mieszkańcy będą wiedzieć jakie działania podjąć aby uzyskać oszczędności w domowym budżecie.

 

Po przeprowadzonym naborze zakwalifikowano do udziału w projekcie 148 budynków jednorodzinnych i 81 budynków wielorodzinnych.

W trakcie naboru złożono 150 zgłoszeń dotyczących budynków jednorodzinnych i aż 246 zgłoszeń do wykonania badań termowizyjnych w budynkach wielorodzinnych.

 

Wykonawcą badań jest firma TERMOCENT z Krakowa, a partnerami projektu są: EDF Polska S.A. i OPEC Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Z pełną listą można zapoznać się na stronie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki: http://gdynia.pl/bip/komunikaty,181/termowizja-czyli-jak-uszczelnic-domowy-budzet,497540

2017-09-21

„Gdynia. Ekologia Przyszłości” - to nazwa konkursu, który właśnie startuje w gdyńskich szkołach podstawowych. Uczniowie mają za zadanie stworzyć projekt miasta przyszłości – nowoczesnego, a przy tym przyjaznego ludziom i środowisku. Prace można zgłaszać do 16.10. Na zwycięską szkołę czeka wyjątkowa nagroda – mobilna klasa tabletowa. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

2017-09-21

W najbliższy weekend, 23.09 (sobota) zapraszamy mieszkańców Gdyni, Kosakowa oraz Rumi na spotkanie z ekspertami EDF Polska S.A., właściciela elektrociepłowni w Gdyni  i OPEC Sp. z o.o., właściciela sieci ciepłowniczej.

Eksperci czekają na Państwa od godz. 10:00 przy Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, przy ulicy Świętojańskiej 30. Mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać informacje na temat możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC oraz kierunków jej rozwoju, otrzymać darmowy magazyn „Ciepłolubni” oraz odpocząć przy ciepłej kawie i herbacie, a dla najbardziej wytrwałych upominek.

Serdecznie Zapraszamy!

2017-09-11

Urząd Miasta Gdyni wraz z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej oraz elektrociepłownią EDF Oddział Wybrzeże zapraszają mieszkańców Śródmieścia, Wzgórza Św. Maksymiliana i Redłowa na Gdyńskie Dni Sąsiadów.


W sobotę, 16 września, sąsiedzi spotkają się na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Bema 33 w Gdyni. Wstęp będzie wolny, a zabawa potrwa od godziny 10:00 do 15:00. Wydarzenie ma na celu integrację lokalnej społeczności oraz promocję miejskiej sieci ciepłowniczej i ciepłej wody użytkowej w Gdyni.

Dla mieszkańców przygotowane będą animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Wspólny posiłek będzie świetną okazją do poznania swoich sąsiadów i sąsiadek. Dla najmłodszych uczestników imprezy również nie zabraknie atrakcji. Zaprzyjaźnią się oni z rówieśnikami, a rodzice odpoczną przy kawie. W programie zaplanowano także loterię fantową. Na kreatywnych czekać będą warsztaty rękodzieła, podczas których można wykonać własną bransoletkę. Zarówno dzieci, jak i dorośli poznają tajniki jej tworzenia, a własnoręcznie wykonaną ozdobę zabiorą do domu. Organizatorzy przygotowali też konkurs dla miłośników wypieków. Każdy będzie miał okazję przynieść swoje ciasto i podzielić się nim z sąsiadami. Najlepsze wypieki zostaną nagrodzone upominkami.

2017-09-07

W piątek, 15 września od godz. 10:00 do 18:00 trwać będzie Dzień Otwarty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8 organizowany w ramach Pomorskich Dni Energii. Poświęcony on będzie walce z niską emisją. Zanieczyszczone powietrze to cichy zabójca – trzeba o tym pamiętać na co dzień. I likwidować stare, niespełniające norm kotły. Używać dobrej jakości paliwa. I nigdy nie spalać odpadów w domowych kotłach!  Ograniczać liczbę samochodów na ulicach i przesiadać się na autobus czy tramwaj, a także na rower.

Podczas wielu wydarzeń Dnia Otwartego można będzie dowiedzieć się o źródłach energii odnawialnej, poznać innowacyjne rozwiązania oraz ekologiczne formy pozyskiwania energii. Nie zabraknie spotkań na temat transportu niskoemisyjnego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Pracownicy Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, OPEC Sp. z o.o. oraz EDF Polska SA opowiedzą o możliwościach przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej, gdyńskich projektach w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery oraz miejskich dotacjach na wymianę źródła ogrzewania i odnawialne źródła energii.

Będzie mnóstwo atrakcji, konkursów i niespodzianek dla każdego. Zapraszamy do odwiedzin wspólnego stoiska UM Gdynia, OPEC, EDF

oraz domku ciepłolubnych!

2017-09-04

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza właścicieli budynków mieszkalnych położonych na terenie Gdyni do zgłaszania swoich nieruchomości do udziału w projekcie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”.

W ramach tego projektu w okresie zimowym zostaną przeprowadzone bezpłatne badania kamerą termowizyjną w 200 budynkach jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych.

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miasta od 4 do 15 września 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie oraz z kartą zgłoszeniową, dostępne są one również w Urzędzie Miasta Gdyni w siedzibie ww. Referatu przy ul. 10 Lutego 24 pokój 312.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerami projektu są EDF Polska S.A. i OPEC Sp. z o.o.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

2017-07-13

Gdynia z kolejną dotacją na walkę z niską emisją.

 

Miasto Gdynia dzięki udziałowi w konkursie o nazwie: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016” pozyskało I transzę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 90 103 zł. Dzięki temu nasi mieszkańcy już po raz trzeci otrzymują dofinansowanie na walkę ze smogiem i niską emisją. Ci mieszkańcy, którzy podjęli ryzyko likwidując piece i kotły na paliwo stałe i podłączając swoje domy do miejskiej sieci ciepłowniczej otrzymają bardzo korzystne dofinansowania w wysokości nawet 11 tys. złotych.

 

Z niską emisją i smogiem, jako zjawiskami niekorzystnymi dla zdrowia i życia ludzi, boryka się ostatnio wiele dużych miast i aglomeracji w Polsce i Europie. Gdynia należy do jednych z nielicznych miast, w których problem smogu praktycznie nie występuje. Działając jednak zapobiegawczo w trosce o zdrowie mieszkańców i czystość powietrza, miasto regularnie bierze udział w konkursach, w których można pozyskać dofinansowanie na likwidację pieców opalanych węglem i koksem.

 

Niebawem, bo już 14 lipca, rozstrzygnie się także tegoroczna edycja siostrzanego konkursu „Czyste powietrze Pomorza” tym razem pod nazwą „Czyste powietrze Trójmiasta (edycja 2017)”.

Gdynia wystąpiła w imieniu swoich mieszkańców o maksymalną wysokość dofinansowania, czyli 300 tys zł.

Poza środkami zewnętrznymi miasto od 18 lat wspiera finansowo mieszkańców za pomocą gminnego programu dotacji na modernizację źródła ogrzewania, a także budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gmina dotuje również mikroproducentów energii elektrycznej dofinansowując budowę paneli fotowolotaicznych i siłowni wiatrowych.

Wieloletnie działania z obszaru edukacji ekologicznej oraz systematyczne wspieranie finansowe likwidacji lokalnych palenisk sprawiają, że Gdynia może poszczycić się naprawdę dobrą jakością powietrza co utwierdza, że obrany kierunek jest właściwy.

Więcej informacji o dotacjach na zmianę sposobu ogrzewania i budowę odnawialnych źródeł energii można uzyskać od pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.

2017-06-02

 

W środę 21 czerwca na Placu Grunwaldzkim odbędzie się po raz pierwszy „Gdyński piknik energetyczny”.

Główną ideą pikniku jest upowszechnienie wiedzy o niskoemisyjnej energetyce wśród konsumentów ciepła i energii elektrycznej. Oprócz nowinek technicznych, m.in. takich jak pojazdy elektryczne, instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, praktycznych porad udzielać będą doradcy energetyczni WFOŚiGW, a u pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki dowiedzieć się będzie można na temat oferty wsparcia finansowego na likwidację pieców węglowych. Nie zabraknie także pokazów przygotowanych przez Centrum Nauki Experyment, konkursów, warsztatów ekologicznych i energetycznych atrakcji angażujących całe rodziny. Dla najbardziej aktywnych uczestników pikniku, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, przewidziano liczne nagrody!

Start godzina 10:00

O godzinie 12:00 rozpocznie się pokaz prawidłowego palenia w piecach węglowych. Ustawione dwa identyczne piecyki „kozy”, zostaną rozpalone węglem dwiema różnymi metodami. Ten eksperyment pokaże, że nieprawidłowo rozpalony piecyk będzie kopcił, natomiast drugi, prawidłowo rozpalony, będzie wypuszczał przeźroczyste spaliny

Część piknikowych atrakcji odbywać się będzie w InfoBox Obserwatorium Zmian. Od godziny 10:00 zapraszamy na pokazy filmów, wykłady edukacyjne oraz prezentację aplikacji „Miasto pełne energii” połączonej z quizem z nagrodami.

Organizatorem pikniku jest Urząd Miasta we współpracy z OPEC Sp. z o.o., EDF Polska S.A., Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian.

Wstęp wolny!

2017-06-02

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o .o. oraz Rada Dzielnicy Orłowo serdecznie zaprasza mieszkańców dzielnicy Orłowo na spotkanie informacyjne dotyczące planów rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC na terenie Orłowa, które odbędzie się w dniu  19 czerwca 2017r. (poniedziałek) godz. 18:00 w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52 w Gdyni.

2017-05-17

 

ZAPRASZAMY DO ELEKTROCIEPŁOWNI W GDYNI

27 maja 2017 r. ( sobota) w godzinach 10:30- 17:00.

Przyjdź i zobacz, jak powstaje energia elektryczna i ciepło.

Możesz skorzystać z bezpłatnego dojazdu do elektrociepłowni:

 

Autokar nr 1

Galeria Handlowa Centrum Riviera - Elektrociepłownia

10:45/11:45/12:45/14:00/15:15

Elektrociepłownia - Galeria Handlowa Centrum Riviera (POWRÓT)

13:15/14:40/16:00/17:00

 

 

 

Autokar nr 2

Port Rumia Centrum Handlowe Auchan – Elektrociepłownia

10:15/11:30/12:45/14:30

Elektrociepłownia - Port Rumia Centrum Handlowe Auchan (POWRÓT)

12:00/13:30/15:30/17:00

 

Autokar nr 3

Galeria Szperk Kosakowo - Elektrociepłownia

10:15/11:00/12:15/13:30/14:30

Elektrociepłownia - Galeria Szperk Kosakowo (POWRÓT)

12:30/14:00/15:30/17:00

2017-04-18

Uroczystą galą finałową połączoną z rozdaniem nagród zakończyła się trzecia edycja konkursu „Pokonaj Smoga". Tym razem w rywalizacji wzięła udział rekordowa liczba uczniów klas III-VI bo aż 188 z 27 gdyńskich placówek.

Konkurs ten jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Gdyni w ramach umowy z pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowane likwidacji 50 pieców i kotłów węglowych ramach projektu ”Czyste powietrze Pomorza”. Celem konkursu „Pokonaj Smoga" jest uwrażliwienie uczniów na problem zanieczyszczenia powietrza i ochrony klimatu, oraz uświadomienie, że na stan powietrza ma wpływ nie tylko przemysł i transport, ale i codzienne wybory mieszkańców czyli to w jaki sposób ogrzewają swoje domy, czy oszczędzają energię oraz jak podróżują do pracy czy szkoły.

Etap szkolny konkursu przeprowadzili nauczyciele. Na podstawie sprawdzianu wiedzy wytypowali 8 najlepszych uczniów z każdej szkoły: po dwóch z klasy III, IV, V i VI. Zostali oni zakwalifikowani do II miejskiego etapu konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu. W skład jury oceniającego test weszli przedstawiciele: Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, firmy EDF Polska S.A. oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nagrody uczestnikom konkursu przyznane podczas uroczystej gali w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczali przedstawiciele sponsorów konkursu: EDF Polska Oddział Wybrzeże. Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce:
Bartosz Larysz - kl. III SP 40,
Antoni Piasek - kl. IV Amerykańska SP,
Julia Żaryn - kl. V SP 43 (ZS 11),
Hanna Włodarska - kl. VI SP 47 (ZS 14).

II miejsce:
Mateusz Stój - kl. III SP 40,
Szymon Muszyński - kl. IV SP 48 (ZS 15),
Tobiasz Kręcicki - kl. V Amerykańska SP,
Zofia Brodewicz - kl. VI SP 18.

III miejsce
Hubert Rybak - kl. III SP 47 (ZS 14),
Marta Morawska - kl. IV SP 12 (ZS 7),
Julia Donafeld - kl. V SP 40,
Agnieszka Surawska - kl. VI SP 46 (ZS 13).
 

Organizatorem konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga” był Samodzielny Referat ds. Energetyki UM Gdyni. Fundatorem nagród i współorganizatorem konkursu były firmy EDF Polska Oddział Wybrzeże S.A, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o., a partnerem konkursu jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs był finansowany w oparciu o Deklarację na rzecz współpracy oraz porozumienie dotyczące partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisaną 30 września 2014 r. przez Gminę Miasta Gdyni z przedstawicielami spółki Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz grupy EDF.

 

2017-03-07

Konkurs "Pokonaj Smoga" edycja III

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie wiedzy o efektywnym wykorzystaniu energii oraz wiedzy ekologicznej w szczególności związanej z ochroną powietrza. Konkurs adresowany jest do klas III, IV, V i VI szkół podstawowych.

Konkurs jest częścią realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni zadania pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2016" w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Organizatorem konkursu jest Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.
Współorganizatorem konkursu jest EDF Polska S.A., Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o., Partnerem konkursu jest Centrum Nauki Experyment.

Również w tym roku uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody ufundowane przez Współorganizatorów i Partnera konkursu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie "Pokonaj Smoga" edycja III

2017-03-07

Gdynia w konkursie „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) rozpoczął nabór do konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017).W ramach konkursu właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdziecie Państwo na stronie  „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017).

2017-02-06

W dniu 18 01 2017 w Gazecie Prawnej ukazał się dodatek pt. „Perły Samorządu 2017”.

Zamieszono w nim sześć artykułów dotyczących: jakości powietrza, działań samorządów na rzecz jego ochrony, zmian w prawie dotyczących odnawialnych źródeł energii, produkcji energii w kogeneracji oraz rozwoju transportu elektrycznego.

W jednym z artykułów jest również mowa o naszej akcji „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych” !

Jak widać problem zanieczyszczeń powietrza i walki z nim poprzez m.in. wymianę źródła ogrzewania w domu pojawia się coraz częściej. Dlatego hasło: przyłącz się do ciepłolubnych jest tym bardziej aktualne.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z materiałem:
Samorządy walczą ze smogiem, ale potrzebują wsparcia

2017-01-16

Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. działające w branży ciepłowniczej od 55-lat, sukcesywnie rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą.

W ramach projektów unijnych „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” złożone zostały w roku 2016, wnioski o dofinansowanie dla inwestycji objętych programami:

 •  „ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” – działanie 1.5 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni

 •  „ Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”- działanie 1.6.2 - Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Inwestycje zgodne są ze strategią Miasta Gdyni zmierzającą do poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji czynników szkodliwych oraz propagowanie rozwiązań infrastrukturalnych korzystnych dla zrównoważonego rozwoju miast.

Budowa magistrali ciepłowniczej realizowana jest przez OPEC przy udziale funduszy unijnych. Podłączenie obiektów mieszkalnych i usługowych do gdyńskiego systemu ciepłowniczego przewidywane jest na rok 2018. Obecnie wystawiamy bezpłatne warunki techniczne na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni oraz określamy możliwości dofinansowania inwestycji.

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu OPEC: tel:58 62 73 930

                                                                                                 e-mail: marketing@opecgdy.com.pl

2017-01-10

Jakość powietrza w Trójmieście - wywiad z Dyrektor ARMAAG

O zagrożeniach oraz sposobach walki z zanieczyszczeniami powietrza w Trójmieście opowiedziała w wywiadzie Pani Krystyna Szymańska - Ekspert ds. ocen oddziaływania na środowisko, Dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (Fundacja ARMAAG)

Pełna treść wywiadu znajduje się po kliknięciu w LINK

Zapraszamy do lektury! 

 

 

2016-12-20

Pokaz sokolniczy w Gimnazjum nr 18

W dniu 9.12.2016 roku w gdyńskim Gimnazjum nr 18 odbył się wyjątkowy pokaz sokolniczy. Była to nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie „Ciepło sieciowe – Jak to działa w Gdyni” przez uczennicę szkoły – Monikę Zwiefkę. Przez dwie godziny uczniowie klas gimnazjalnych mogli podziwiać z bliska 6 gatunków ptaków – m.in. puchacza, sokoła i jastrzębia. Pokaz był wzbogacony o ciekawostki związane z ornitologią. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość zrobienia sobie zdjęcia z wybranym ptakiem. 

Wszystkie zdjęcia z wydarzenia zamieszczamy w galerii

2016-12-20

W sobotę 10 grudnia, blisko 50 zawodników i zawodniczek wzięło udział w niezwykłej grze miejskiej, której motywem przewodnim było szeroko rozumiane ciepło. Jej organizatorem był Urząd Miasta Gdyni wraz z partnerami EDF Polska i OPEC.

Gra miejska „Ciepło w mieście” rozegrała się w samym sercu Gdyni. Śmiałkowie wyruszyli spod gdyńskiego InfoBoxu i pomimo nieprzyjemnej pogody, podjęli wyzwanie by uratować gdynian przed zamarznięciem. Czekało na nich 6 stacji wraz z zadaniami, jednak aby do nich dotrzeć uczestnicy musieli kierować się specjalną mapą oraz często niełatwymi zagadkami.

Gracze rozwiązywali zadania w 2-5 osobowych zespołach. Były to m.in. kalambury, rozszyfrowanie napisu na muralu, ćwiczenia sportowe przy fontannie, czy bieg na Kamienną Górę.   Zwyciężył zespół 10-letniego Maksa, który w niecałe 40 minut pokonał trasę 3,5km. Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy gry  otrzymali zestawy upominków ufundowane przez EDF Polska i OPEC. Na mecie na wszystkich czekał też pokaz sokolniczy,  a na rozgrzanie gorąca grochówka.

Zabawa miała na celu przybliżenie mieszkańcom Gdyni tematyki miejskiej sieci ciepłowniczej i płynących z niej korzyści, pogłębienie wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz dbałości o środowisko naturalne. Była to także okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na temat znanych i mniej znanych miejsc położonych w gdyńskim śródmieściu, oraz do aktywnego, rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

Zmagania drużyn przysporzyły niezapomnianych wrażeń. Było to połączenie zabawy i nauki, a także walka z czasem i z nieustannie zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Uczestnikom udało się spełnić główny cel gry  - ocieplić klimat pozytywnymi emocjami i wspólnie uratować gdynian przed zamarznięciem.

2016-12-06

Zapisy na grę miejską „Ciepło w mieście” 

Trwają zapisy na grę miejską „Ciepło w mieście”, która odbędzie się już 10 grudnia o godzinie 10:00, w samym sercu Gdyni. Do wspólnej zabawy zapraszamy rodziny, znajomych (grupy od 2-5 osób), a także indywidualnych ochotników.  Zapisy trwają do 8 grudnia na stronie www.cieplolubni.evenea.pl. Zgłoszenia przyjmowane są także mailowo na adres cieplolubni@gmail.com .

2016-12-04

Wyniki konkursu dla nauczycieli

Przedstawiamy wyniki konkursu dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”

na najlepszy scenariusz lekcji poświęconej miejskiej sieci ciepłowniczej:

I miejsce – Katarzyna Lewańczyk, Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 1             

Wyróżnienia:

Anna Dobosz – X Liceum Ogólnokształcące

Magdalena Ankiewicz-Kopicka – X Liceum Ogólnokształcące

O wyborze prac zadecydowały kryteria takie jak: zgodność z tematem, kreatywność, atrakcyjność przekazu, poprawność merytoryczna, wartość edukacyjna, stopień zaangażowania uczniów w lekcję, możliwość zastosowania scenariusza podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych w innych szkołach.

Gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace.

2016-11-30

Wyniki konkursu na komiks „Ciepło sieciowe – jak to działa w Gdyni?”

Ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszy komiks o miejskiej sieci ciepłowniczej:

1 miejsce – Monika Zwiefka – Gimnazjum nr 18 w Gdyni, klasa I d

Wyróżnienia:

Malwina Małyszczyk – Gimnazjum nr 1 w Gdyni, klasa II a

Jagoda Wojciechowska – Gimnazjum nr 18 w Gdyni, klasa I c

Jury przy wyborze prac uwzględniło kryteria takie jak: zgodność z tematem, kreatywność i pomysłowość, atrakcyjność przekazu, jakość i staranność wykonania, poprawność merytoryczna oraz wartość edukacyjna. Naliczone zostały także dodatkowe punkty za „lajki”, otrzymane w głosowaniu na profilu miasta Gdyni na Facebooku.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i  wspaniałe prace!

2016-11-25

Koniec głosowania na najlepszy komiks na Facebooku

 

Zakończyliśmy głosowanie na profilu Miasta Gdyni na najlepszy komiks, dziękujemy za oddane głosy. Twórcy prac, które otrzymały najwięcej „polubień” otrzymają dodatkowe punkty przy ostatecznej ocenie Jury. O wynikach konkursu poinformujemy na naszej stronie do 9 grudnia.

2016-11-25

Gra miejska „Ciepło w mieście”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdyni do wzięcia udziału w grze miejskiej, która odbędzie 10 grudnia na terenie dzielnicy Śródmieście w Gdyni. W zabawie mogą uczestniczyć zarówno drużyny (od 2 do 5 osób), jak i pojedyncze osoby, które wędrując po mieście wykonają szereg zadań. Na zwycięzców gry czekają nagrody oraz tytuł Ciepłolubnego Bohatera. Dla wszystkich uczestników zabawy zaplanowaliśmy pokaz sokolniczy oraz ciepły poczęstunek.

Gra rozpoczyna się 10 grudnia, o godzinie 10:00, przy ulicy Świętojańskiej 30 (InfoBox). Obowiązują zapisy – rejestracja trwa do 8 grudnia na stronie www.cieplolubni.evenea.pl. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Pełny regulamin gry i więcej informacji dostępne po kliknięciu w LINK.

Gra miejska zaplanowana jest w ramach kampanii Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych, organizowanej przez Urząd Miasta Gdyni, OPEC i EDF Polska. Jej celem jest promowanie działań wspierających zrównoważony rozwój Gminy Miasta Gdyni, poprzez stymulację redukcji emisji szkodliwych substancji oraz zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego miasta. Działania te poprawiają komfort życia mieszkańców, a także korzystnie wpływają na stan otaczającego ich środowiska.

2016-11-25

Film edukacyjny „Jak działa miejska sieć ciepłownicza w Gdyni”

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego poświęconego działaniu miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni. Film w ciekawy i przystępny sposób prezentuje drogę ciepła ze źródła (elektrociepłowni EDF), poprzez miejską siec ciepłowniczą OPEC, do grzejników i kranów w naszych mieszkaniach. 

2016-11-21

Trwa konkurs na komiks dla gdyńskich gimnazjalistów „Ciepło sieciowe – jak to działa w Gdyni”. Spośród 11 prac, jury wybierze 3 najlepsze. Osoby biorące udział w konkursie mają szansę na dodatkowe punkty dzięki głosowaniu na Facebooku. Zachęcamy do obejrzenia i lajkowania prac na stronie https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1381686445183686.1073742215.158404567511886&type=3

Głosowanie trwa do 25 listopada. W konkursie przewidziane są nagrody: tablet, upominki firmowe oraz pokaz sokolniczy dla zwycięskiej szkoły. Organizatorem głównym jest Urząd Miasta Gdyni. Partnerami konkursu są EDF i OPEC.

2016-11-13

List

Zamieszczamy list od Wiceprezydenta Marka Stępy. Pismo skierowane jest do mieszkańców Gdyni, którzy w swoich domach korzystają z pieców lub kotłów na paliwo stałe, mimo że znajdują się w zasięgu sieci OPEC. List porusza także kwestie dofinansowań oraz przedstawia szereg korzyści wynikających z przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2016-11-13

Relacja z warsztatów dla zarządców nieruchomości – 21 października 2016r., Infobox, Gdynia

2016-11-13
Pismo Prezesa OPEC

Zachęcamy wszystkich zarządców nieruchomości do zapoznania się z listem od Prezesa OPEC – Pana Janusza Różalskiego.

2016-11-13

21 października w gdyńskim Infoboxie odbyły się warsztaty dla zarządców budynków - „Daj się ogrzać. Vademecum miejskiej sieci ciepłowniczej”.

Gospodarzami warsztatów byli organizatorzy kampanii informacyjno-edukacyjnej „Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych”, czyli Gmina Miasta Gdynia, OPEC i EDF. W warsztatach wzięło udział prawie 30 zarządców, którzy poznawali tajniki miejskiej sieci ciepłowniczej – od technicznych po finansowe.

Kwestią, która najbardziej interesowała zarządców były możliwości techniczne związane m.in. z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni, kosztem podłączenia budynków i sprawnością instalacji wewnętrznej. Te ostatnie wyjaśniali przedstawiciele organizatorów warsztatów oraz eksperci z firmy projektującej instalacje wewnętrzne oraz zarządzającej budynkami, która podzieliła się swoją praktyką korzystania z sieci.

Poza poradami budżetowymi, mówiono o wsparciu finansowym przyłączeń udzielanym przez Gminę Miasta Gdynia i pozostałych partnerów akcji, o przyjaznej produkcji ciepła przez EDF, oraz bezpiecznej i ekologicznej sieci ciepłowniczej OPEC.

2016-11-13

W dniu 21 października 2016 r. (piątek) w godzinach 10:00-15:00 w Gdynia Infobox Obserwatorium Zmian odbędą się warsztaty dla zarządców "Daj się ogrzać. Vademecum miejskiej sieci ciepłowniczej".

Podczas spotkania: 

 • Wyjaśnimy jak bezpiecznie zmienić źródło ogrzewania na wygodne, bezpieczne i przyjazne środowisku
 • Podpowiemy kto i w jaki sposób może pozyskać dofinansowanie na zmianę źródła ogrzewania oraz rozszerzenie usług o ciepłą wodę użytkową
 • Doradzimy jak ogrzewać budynki, żeby zachować oszczędności w budżetach mieszkańców
 • Przedstawimy zagadnienia związane z projektowaniem oraz budową instalacji wewnętrznej Warsztaty organizowane są przez Urząd Miasta Gdyni, OPEC i EDF.
2016-11-13

„Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych” - konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji.

Rozpoczął się konkurs „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”,  organizowany przez Urząd Miasta Gdyni we współpracy OPEC i EDF, dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni.

Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do innych konkursów, scenariusze lekcji poświęcone zagadnieniom ogrzewania mieszkań i wody oraz miejskiej sieci ciepłowniczej.

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna o wartości 1000 złotych oraz dwa wyróżnienia w formie upominków firmowych od Partnerów Konkursu.

Zgłoszenie należy przesłać do 22 listopada 2016 r. na adres: pgn@gdynia.pl.

Regulamin konkursu

2016-11-13

„Ciepło sieciowe – Jak to działa w Gdyni”- konkurs komiksowy dla uczniów

Urząd Miasta Gdyni we współpracy OPEC i EDF zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni do wzięcia udziału w konkursie  „Ciepło sieciowe – Jak to działa w Gdyni”.

Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do innych konkursów, przygotowane techniką dowolną, komiksy poświęcone zagadnieniu:

 • pracy elektrociepłowni,
 • ogrzewaniu mieszkań i wody, miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • produkcji ciepła w kogeneracji
 • oraz rodziny „ciepłolubnych sokołów”, która mieszka na kominie w elektrociepłowni w Gdyni.

Na zwycięzców czekają nagrody:

I Miejsce – tablet  i upominki firmowe dla ucznia oraz „Pokaz Sokolniczy” dla maksymalnie 50 uczniów zwycięskiej szkoły;

II i III Miejsce – atrakcyjne upominki firmowe

Termin składania prac konkursowych trwa do 14 listopada w placówkach szkół.

Regulamin konkursu

Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej
Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej

Porozumienie w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
Miasto Gdynia, OPEC (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) i PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku realizują wspólnie program zrównoważonego rozwoju. Celem współpracy jest zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego pokolenia, ale i przyszłych generacji. Działania te wspierają zrównoważony rozwój Miasta Gdyni oraz realizują cele środowiskowe i gospodarcze. Wpływają na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, zapewniają bezpieczeństwo energetyczne miasta. Ponadto poprawiają komfort życia mieszkańców Gdyni, a także umacniają pozycję Miasta Gdyni jako ośrodka kultury, nauki i sztuki oraz nowych technologii.

Gdynia

Gdynia jest miastem liczącym 247 tys. mieszkańców, położonym w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską. Miasto, które powstało z morza i marzeń, w pełni wykorzystuje swoje położenie, walory przyrodnicze oraz krajobrazowe, dzięki czemu cały czas obserwujemy jego dynamiczny rozwój. Gdynia od lat stara się chronić swoje zasoby przyrodnicze oraz krajobrazowe poprzez zróżnicowane działania proekologiczne mające na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również zmniejszenie emisji CO2 oraz zużycia energii. Działania te ukierunkowane są na różne sektory i dotyczą transportu publicznego (m.in. niskoemisyjne autobusy, trolejbusy, system sterowania ruchem), działań termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz kształtowania postaw proekologicznych u mieszkańców.

OPEC

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz w części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. 

Dbając o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Pomorza, a jednocześnie wykazując troskę o środowisko OPEC sukcesywnie wdraża nowoczesne technologie, przeznaczając na ten cel ponad 15 % przychodów. Firma posiada nie tylko bogate 55-letnie doświadczenie, ale ma również wizję dalszego dynamicznego rozwoju w kolejnym półwieczu, w harmonii z otoczeniem.

 

 

 

Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej
Kim są ciepłolubni? dowiedz się więcej

Czy zastawiasz się w jaki sposób grzejnik w Twoim mieszkaniu staje się gorący, a z kranu płynie ciepła woda? Miejska sieć ciepłownicza (w skrócie msc) to system techniczny służący do transportu ciepła od źródła do miejsca odbioru. Składa się ona z elementów takich jak:  elektrociepłownia, która wytwarza ciepło w kogeneracji (jednocześnie z produkcją energii elektrycznej) oraz należąca do OPEC sieć ciepłownicza, która dystrybuuje ciepło do budynków w postaci gorącej wody. Tam poprzez węzły ciepłownicze, woda, dostarczana jest do instalacji wewnętrznych i dociera do grzejników. Wyposażenie węzła cieplnego w dodatkowy moduł gwarantuje ciągłą i niezawodną dostawę ciepłej wody użytkowej.Infografika

 

Mądrości sokoła

Co to jest centralne ogrzewanie (c.o.) ? 
Jest to zbiór urządzeń pozwalających, przy wykorzystaniu ciepła sieciowego, ogrzać pomieszczenie z wykorzystaniem ciepła wyprodukowanego w elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni.

Jak powstaje ciepła woda użytkowa (c.w.u.) ?
Jest to woda wodociągowa, która podlega procesowi podgrzewania w węźle cieplnym. Ciepło sieciowe w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną wodzie wodociągowej i krąży w obiegu zamkniętym pomiędzy źródłem ciepła, a węzłem. Po podgrzaniu, woda dostaje się do instalacji wewnętrznej budynku, gdzie kierowana jest prosto do naszego kranu.  

Jak działa wymiennik ciepła?
Wymiennik ciepła jest urządzeniem, które przekazuje ciepło z czynnika grzewczego do czynnika ogrzewanego bez mieszania tych czynników.

Czym jest kogeneracja?
Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Czym jest system ciepłowniczy? 
Sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Jest ono następnie przekazywane ze źródła (w formie ciepłej wody lub pary wodnej o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw zajmujących się jego dostawą do odbiorców – klientów.

Na czym polega niska emisja?
Zjawisko niskiej emisji polega na powstawaniu, najczęściej na obszarach miejskich, gęsto zaludnionych, wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Spowodowane jest to głównie małą wysokością kominów naszych domów (do 30m), z których często unosi się dym pochodzący ze spalania w piecach odpadów, niskiej jakości węgla oraz przestarzałych urządzeń grzewczych. Zbyt duża ilość takich zanieczyszczeń powoduje różnego rodzaju choroby i wpływa na pogorszenie samopoczucia. Dlatego tak ważne jest ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację indywidualnych palenisk węglowych i zastąpienie ich ciepłem sieciowym lub źródłem alternatywnym. Wpłynie to pozytywnie na nasze zdrowie, ale również na zieleń otaczającego nas środowiska. 

Czym jest węzeł cieplny?
Jest to zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy ciepła. 

Do czego służy ciepłomierz?
Ciepłomierz to układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła.

Z czego składa się taryfa dla ciepła?
Taryfa dla ciepła to zbiór cen i stawek opłat za wytworzenie i przesyłanie energii cieplnej dostarczanej do odbiorców.