Program „Czyste Powietrze” ma charakter ogólnopolski

Program „Czyste Powietrze” ma charakter ogólnopolski


Program „Czyste Powietrze” ma charakter ogólnopolski, na jego realizację przeznaczono kwotę 103 miliardów złotych, zaś realizacja programu ma trwać do 2029 roku. Środki finansowe będą rozdzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego prawie 62% tych środków zostanie przyznanych w formie dotacji. Start programu przewidywany jest na 01 września 2018r.


Z pozyskanych środków będzie można wymienić stary piec  na nowy (tylko wtedy gdy ma możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci grzewczej lub do sieci gazowej) i przeprowadzić termomodernizację budynku, która zmniejszy koszty ogrzewania.


Można starać się o dotację lub o pożyczkę lub połączyć obie formy wsparcia. Wielkość dotacji może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowanych i będzie uzależniona od dochodu netto na osobę w rodzinie. Aby uzyskać najwyższy poziom dofinansowania udokumentowany dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 600zł. W przypadku gdy taki dochód wynosi więcej niż 1600 zł dotacja wynosi 30%. Uruchomiona została specjalna ekolinia telefoniczna +48 22 5 433 433, gdzie udzielane są informacje na temat programu.


Wg informacji Ministerstwa Finansów od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą traktowane jako dochód podatnika, z wyłączeniem 2018r.


czytaj cały artykuł