Dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu: „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II”.


Dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu: „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II”.


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WŚiGW) przyznał Miastu Gdyni dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu: „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II”.


W ramach projektu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną, czyli najnowocześniejszą, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa.


Tegoroczna edycja projektu zakłada przebadanie 120 budynków wielorodzinnych, które znalazły się na liście rezerwowej zeszłorocznej edycji.


Badania przeprowadzane będą zimą od listopada 2018 do końca lutego 2019 roku.
Dzięki badaniom, zostaną wykazane straty w energii, czyli jak ciepło „ucieka” z budynku przez ściany i dach. Spodziewanym efektem projektu będzie zwiększanie poziomu wiedzy użytkowników oraz podjęcie przez nich działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.


Zmniejszenie zużycia energii to równocześnie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, redukcję emisji CO2 i gazów cieplarnianych i ograniczenie negatywnego oddziaływanie na klimat.


Partnerzy projektu: wytwórca ciepła sieciowego – PGE Energia Ciepła S.A. oraz dystrybutor ciepła sieciowego –  OPEC Sp. z o.o.


W roku następnym po przeprowadzonych badaniach, wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta, w której pojawią się pytania o działania podjęte przez uczestników.


Przez cały okres realizacji zadania prowadzone będą działania edukacyjno – informacyjne.


Koszt kwalifikowany projektu wynosi: 60 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW to 20 000 zł.