Gdynia w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) rozpoczął nabór do konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).


W ramach konkursu właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:


  • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
  • pompami ciepła

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni kompletnego wniosku w terminie do 16 kwietnia 2018 r.


Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.


Realizując projekt można uzyskać dotację w wysokości minimum 15% uznanych kosztów kwalifikowanych inwestycji z budżetu miasta oraz do 20% ze środków pochodzących od WFOŚiGW.