Gdynianie doskonale rozumieją, że przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej mają bezpośredni wpływ na stan powietrza, którym oddychają.

Niska emisja, czyli nagromadzenie pyłów i gazów w 40-metrowej przestrzeni nad ziemią, coraz bardziej niepokoi mieszkańców polskich miast. Gdynianie doskonale rozumieją, że przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej mają bezpośredni wpływ na stan powietrza, którym oddychają. To rozwiązanie jest ekologiczną i bezpieczną alternatywą dla innych źródeł ogrzewania i ogranicza niską emisję, która jest główną przyczyną smogu.


Gmina Miasta Gdyni, OPEC i PGE Energia Ciepła wspólnie realizują kampanię społeczną pod hasłem: "Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych". Celem Programu jest promocja rozwiązań antysmogowych oraz dbałość o czyste powietrze w Gdyni.


W ramach kampanii we wrześniu zorganizowane zostaną 4 spotkania z mieszkańcami, które rozpoczną się piknikiem w Orłowie w dniach 12 i 13 września w godz. 11:00 - 16:00.


W ramach mobilnych punktów informacyjnych odbędą się kolejne spotkania w dniach 18, 20 i 26 września w godz. 13:00 - 17:00, podczas których specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące zmiany sposobu ogrzewania, opowiedzą o zaletach przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej i istniejących formach dofinansowania inwestycji. PGE Energia Ciepła, do której należy elektrociepłownia w Gdyni, współfinansuje budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach zasilanych z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC). PGE Energia Ciepła przeznacza również środki w ramach jednorazowego dofinansowania na zmianę źródła ogrzewania z węglowego na MSC. OPEC dofinansowuje aż w 75% koszty budowy przyłącza oraz oferuje pomoc przy sporządzeniu dokumentacji technicznej.