Uroczysta gala finałowa połączona z rozdaniem nagród zakończyła się trzecia edycja konkursu „Pokonaj Smoga”.


Uroczysta gala finałowa połączona z rozdaniem nagród zakończyła się trzecia edycja konkursu „Pokonaj Smoga”.


Uroczystą galą finałową połączoną z rozdaniem nagród zakończyła się trzecia edycja konkursu „Pokonaj Smoga”. Tym razem w rywalizacji wzięła udział rekordowa liczba uczniów klas III-VI bo aż 188 z 27 gdyńskich placówek.


Konkurs ten jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Gdyni w ramach umowy z pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowane likwidacji 50 pieców i kotłów węglowych ramach projektu ”Czyste powietrze Pomorza”. Celem konkursu „Pokonaj Smoga” jest uwrażliwienie uczniów na problem zanieczyszczenia powietrza i ochrony klimatu, oraz uświadomienie, że na stan powietrza ma wpływ nie tylko przemysł i transport, ale i codzienne wybory mieszkańców czyli to w jaki sposób ogrzewają swoje domy, czy oszczędzają energię oraz jak podróżują do pracy czy szkoły.

Etap szkolny konkursu przeprowadzili nauczyciele. Na podstawie sprawdzianu wiedzy wytypowali 8 najlepszych uczniów z każdej szkoły: po dwóch z klasy III, IV, V i VI. Zostali oni zakwalifikowani do II miejskiego etapu konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu. W skład jury oceniającego test weszli przedstawiciele: Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, firmy EDF Polska S.A. oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nagrody uczestnikom konkursu przyznane podczas uroczystej gali w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczali przedstawiciele sponsorów konkursu: EDF Polska Oddział Wybrzeże. Wśród laureatów znaleźli się:


I miejsce:
Bartosz Larysz – kl. III SP 40,
Antoni Piasek – kl. IV Amerykańska SP,
Julia Żaryn – kl. V SP 43 (ZS 11),
Hanna Włodarska – kl. VI SP 47 (ZS 14).


II miejsce:
Mateusz Stój – kl. III SP 40,
Szymon Muszyński – kl. IV SP 48 (ZS 15),
Tobiasz Kręcicki – kl. V Amerykańska SP,
Zofia Brodewicz – kl. VI SP 18.


III miejsce
Hubert Rybak – kl. III SP 47 (ZS 14),
Marta Morawska – kl. IV SP 12 (ZS 7),
Julia Donafeld – kl. V SP 40,
Agnieszka Surawska – kl. VI SP 46 (ZS 13).


Organizatorem konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga” był Samodzielny Referat ds. Energetyki UM Gdyni. Fundatorem nagród i współorganizatorem konkursu były firmy EDF Polska Oddział Wybrzeże S.A, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o., a partnerem konkursu jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs był finansowany w oparciu o Deklarację na rzecz współpracy oraz porozumienie dotyczące partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisaną 30 września 2014 r. przez Gminę Miasta Gdyni z przedstawicielami spółki Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz grupy EDF.