PGE Energia Ciepła, OPEC i Miasto Gdynia współpracują na rzecz poprawy jakości powietrza w Gdyni

PGE Energia Ciepła, OPEC i Miasto Gdynia współpracują na rzecz poprawy jakości powietrza w Gdyni


4 grudnia przedstawiciele PGE Energia Ciepła, OPEC i Miasta Gdyni przekazali radnym gdyńskich dzielnic Orłowo i Mały Kack informacje o planach związanych z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej na tym obszarze. Prace w tych dzielnicach realizowane są w ramach programu unijnego dotyczącego uciepłownienia obszaru Gdyni Południe.

Podłączenie obiektów mieszkalnych i usługowych realizowane jest w czterech etapach. Pierwszy z nich to prace od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej wzdłuż Al. Zwycięstwa, które trwają od 2018 roku. Na lata 2020-2021 zaplanowane są prace w obrębie Placu Górnośląskiego, ul. Wielkopolskiej wzdłuż Al. Zwycięstwa (do Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych, Al. Zwycięstwa 194).

W ramach Projektu nr 1 pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji
w Gdyni Południe – w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack
 zostanie zbudowana sieć ciepłownicza o długości 2,83 km oraz węzły cieplne dla istniejących obiektów planowanych do podłączenia. Celem projektu jest włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obecnych odbiorców oraz nowych, którzy pojawią się na tym obszarze w miarę rozwoju budownictwa wielorodzinnego.

W ramach Projektu nr 2 – Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni – zostanie zbudowana sieć ciepłownicza o długości 2,65 km oraz węzły cieplne dla istniejących obiektów planowanych do podłączenia.

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni zapewni mieszkańcom lepszy komfort życia, a także realnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gdyńskim Orłowie i Małym Kacku.