Uszczelnij domowy budżet dzięki termowizji.

Uszczelnij domowy budżet dzięki termowizji.


Właśnie rozpoczęły się badania termowizyjne domów wielorodzinnych w Gdyni, w ramach trzeciej już edycji programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”.


W ramach projektu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych we wrześniu mogli zgłaszać swoje budynki do udziału w programie bezpłatnych badań kamerą termowizyjną na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dodatkowo w budynkach poddawanych badaniom termowizyjnym badana jest jakość powietrza wewnątrz budynku: stężenie CO2temperaturawilgotnośćpunkt rosypyłyPM10PM 2,5 i formaldehydy.


Badania mają na celu pokazanie uczestnikom projektu, w których miejscach ciepło ucieka z ich domów i mieszkań poprzez: wentylacjęściany, dachoknapodłogęmostki termiczne, co pozwala wdrożyć odpowiednie rozwiązania mające na celu wyeliminowanie start ciepła, a przy okazji zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych powstających przy produkcji energii.

– Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców naszego miasta na stałe wpisał się w coroczny harmonogram działań gdyńskiego magistratu. Widzimy potrzebę podejmowania takiego rodzaju działań ze względu na duże zainteresowanie gdynian tym programem, widzimy także ich działania służące poprawie efektywności energetycznej podejmowane na podstawie wyników z raportów z badań. Cieszę się, że każda kolejna edycja programu przyczynia do oszczędności w portfelach naszych mieszkańców z także pozytywnym skutkiem dla środowiska – podkreśla wiceprezydent ds. rozwoju Marek Łucyk.


Pomiary mogą być wykonywane przy różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a warunkami zewnętrznymi równej co najmniej 10°C, dlatego na wykonanie badań należało poczekać.

Łącznie w dwóch poprzednich edycjach przebadano 350 budynków jedno i wielorodzinnych, razem z tegoroczną edycją przebadanych zostanie prawie 500 budynków. Do tegorocznej III edycji zakwalifikowało się 120 budynków wielorodzinnych. Łącznie wpłynęło 209 zgłoszeń w ramach naboru wniosków, który został zamknięty 30 września 2019 r.


Pierwsze zakwalifikowane zostały  budynki oddane do użytku przed 2009 rokiem z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych, dotyczących efektywności energetycznej budynków w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Często ze względu na wiek budynku, jego stan techniczny jest słabszy w porównaniu do nowo powstałych budynków.


Po wykonaniu badań zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczestników projektu, mająca na celu sprawdzenie czy wnioski z badań termowizyjnych będą miały wpływ na dalsze decyzje odnośnie poprawy stanu technicznego i charakterystyki cieplnej budynków.


Program realizuje Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.